הרב מענדל הכהן בלוי

“הנני מכיר האברך היקר ר’ אברהם יצחק שטראקס שי’ מחנך ותיק מנוסה ומצליח במלאכתו מלאכת שמיים ובפרט באומנות הקריאה וכו’ בכשרון רב ובהצלחה מרובה מעיד תלמידים בקרן אורה בתורה וביראת שמים ובאהבת ישראל כפי רצון רבותינו נשיאנו.”

“מניסיונו הרב הצליח בזה במידה מרובה והתלמידים בכיתתו למדו לקרוא במהירות ובדייקנות…”

Leave a Comment